انچه شما خواسته اید

یکی یه پول خروس...

 

 از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس

باباجان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی پول خروس، آقاجان یکی یه پول خروس

به به، به به، به به

به به چه خروسی چه قشنگ است و ملوس

بابا جان یکی یه پول خروس، آقایان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس

آفتابه لگن، گلاب شکر آوردم

آقایان صنعت کردم

باباجون خدمت کردم

بر فرق عروسک زده ام پر طاووس

بابا جان یکی یه پول خروس، آقایان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس

وق وق صاحاب و النگو و نی لبکه

ای بچه ی لجوج، ای اعجوج مجوج

دگر مخور از گرانی مرغ افسوس

بابا جان یکی یه پول خروس، آقایان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس

از این و از اون از چه سماور بخرم

کوچولو سماورم دارم

بی آتش جوشش می آرم

کز صنعت من مات شود کل نفوس

 

بابا جان یکی یه پول خروس، آقایان یکی یه پول خروس، 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 15:45  توسط مهرداد  |